Pilandokomiks 1: Ang Tatlong Sumpa (The Three Curses)

Pilandokomiks 2: Mga Pagsubok ng Karagatan (The Trials of the Sea)

Mythspace: Unfurling of Wings

Muros: The Cemetery Girl

Comics and Sequentials

Sample pages of various comic titles I’ve worked on.